Νέα παράταση υποβολής εργασιών μέχρι 30 Ιουλίου 2022

Παρατείνεται η υποβολή εργασιών για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων μέχρι 30 Ιουλίου 2022.

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Συνεδρίου μέσω της  Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Εργασιών που έχει δημιουργηθεί.

Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής.