Ανακοινώσεις

1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων


1ο Ενημερωτικό Δελτίο

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Υδρόβιοι Βιολογικοί πόροι: Ανάδειξη-Προστασία-Βιώσιμη ανάπτυξη

Ι.Π. Μεσολογγίου  3-6 Νοεμβρίου 2022


Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα Υδάτινα οικοσυστήματα να συμμετάσχουν σε αυτό, με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων θα διεξαχθεί 3-6 Νοεμβρίου 2022 στο Μεσολόγγι. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου, καλούνται να υποβάλλουν τις εργασίες τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://forms.gle/4tftMHYTtLjcuVua7, μέχρι τέλος Μαΐου 2022.

                Σημειώνεται ότι στην φόρμα υποβολής θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί και η θεματική ενότητα στην οποία εμπίπτει η εργασία:

(Α)Αλιεία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα.

Υπεύθυνοι της θεματικής ενότητας: Μαχιάς Αθανάσιος (ΕΛΚΕΘΕ),  και  Μουτόπουλος Δημήτρης (Παν/μιο Πατρών)

(Β)Εσωτερικά ύδατα  και Παράκτια Ζώνη.

Υπεύθυνοι της θεματικής ενότητας: Στρουμπούδη Μαρία (ΕΛΚΕΘΕ), και  Κουτσούμπας Δρόσος (Παν/μιο Αιγαίου).

(Γ)Υδατοκαλλιέργειες, Εμπορία και Μεταποίηση Αλιευτικών προιόντων.

Υπεύθυνοι της θεματικής ενότητας: Μακρίδης Παύλος, (Παν/μιο Πατρών) και Καθάριος Παντελής (ΕΚΛΕΘΕ)

Επίσης από αυτό το συνέδριο και στο εξής καθιερώνεται στην μνήμη του καθ. Παναγιώτη Οικονομίδη χρηματικό βραβείο 200 ευρώ στην πιο πρωτότυπη-πρωτοποριακή εργασία που θα κατατεθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το 18ο Συνέδριο που θα αναρτηθούν επίσης και  στην ιστοσελίδα www.psid.gr, και στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου στο Facebook, επικοινωνία: 18conf.ichth@gmail.com.


Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Κουτσικόπουλος Κων/νος Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών


Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Κατσέλης Γεώργιος Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο