Η κατάθεση του κόστους εγγραφής  θα πρέπει να γίνει :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΙΒΑΝ: GR45 0172 5190 0055 1910 5455 074
Στην κατάθεση (ή μεταφορά) θα πρέπει να δηλώνετε το όνομά σας και τον σκοπό κατάθεσης  «18ο Συνέδριο Ιχθυολόγων».

*** Προτιμήστε την ηλεκτρονική μεταφορά ή την κατάθεση σε μηχάνημα τύπου EASY PAY για να αποφύγετε την προμήθεια της τράπεζας.
*** Συνημμένα με την εγγραφή θα πρέπει να αποσταλεί και το αντίγραφο του παραστατικού κατάθεσης του κόστους εγγραφής.

Μέχρι 31-5-2022

Φοιτητές

10.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μέχρι 31-5-2022

Μέλη ΠΣΙΔ

20.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μέχρι 31-5-2022

Μη-μέλη

50.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μέχρι 31-5-2022

Εταιρείες

70.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μετά την 1-6-2022

Φοιτητές

20.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μετά την 1-6-2022

Μέλη ΠΣΙΔ

30.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μετά την 1-6-2022

Μη-μέλη

70.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής

Μετά την 1-6-2022

Εταιρείες

100.00

Η εγγραφή περιλαμβάνει:
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
πληροφοριακό υλικό,
συμμετοχή στο επίσημο δείπνο και στα διαλείμματα καφέ, τσάντα και πρακτικά συνεδρίου (προηγούμενα πρακτικά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση έναντι χαμηλού αντιτίμου).

Φόρμα Εγγραφής