Πρόεδρος
Κατσέλης Γεώργιος

Καθηγητής
Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών

Αντιπρόεδρος Πρόεδρος
Παρπούρα Άλκηστις-Χρυσάνθη

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD,
Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΠΔΕ)

Γραμματέας
Σπίνος Ευθύμιος

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc, PhD,
Υπάλληλος Τμήματος Αλιείας, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).

Ταμίας
Χριστόπουλος Παναγιώτης

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc,
Υπάλληλος Τμήματος Αλιείας, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (ΠΔΕ).

Μέλος
Βάτσος Δημήτριος

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc,
Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΠΑ), Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων

Μέλος
Ντζούφρα Παρασκευή

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc,
Υπάλληλος Τμήματος Αλιείας, Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας (ΠΔΕ).

Μέλος
Χατζηαθανασίου Αντιγόνη

Βιολόγος-Ιχθυολόγος MSc,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αλιείας, Περιφέρειας Αττικής (ΠΑ), Ταμίας του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων.