Διαδικασία υποβολής των εργασιών

Παρατείνεται η υποβολή εργασιών για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων μέχρι 15 Ιουλίου 2022.

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Συνεδρίου,  μέσω της  Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Εργασιών που έχει δημιουργηθεί.

Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word.

Kρίση των εργασιών

Οι εργασίες που θα κατατεθούν για παρουσίαση και δημοσίευση στο Συνέδριο θα υποβληθούν σε επιστημονική κρίση. Κάθε εργασία θα εξετάζεται από δυο κριτές. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο κριτές είναι αρνητικός, η εργασία θα στέλνεται και σε τρίτο. Επομένως, συνιστάται προς τους συγγραφείς να υποβάλουν ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, ως προς το πειραματικό υλικό, ως προς την τεκμηρίωση, ως προς τη γραφή και ως προς την παρουσίαση.

Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή θα μεριμνήσουν ώστε να είναι ομοιόμορφη και αισθητικά άψογη η εμφάνιση των πρακτικών, αλλά και η ποιότητα του περιεχομένου τους, όπως το επιβάλλει και η κοινή διεθνής πρακτική. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες, τόσο η Επιστημονική Επιτροπή, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, με λύπη τους, θα βρεθούν αναγκαστικά στη δυσάρεστη θέση να μην δεχτούν τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.