Προφορική παρουσίαση

Ο χρόνος παρουσίασης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εργασιών και θα καθοριστεί τις παραμονές του συνεδρίου, αλλά εκτιμάται περίπου σε 10-12 λεπτά. H τελική μορφή της παρουσίασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατή με τα μηχανήματα του Συνεδριακού Κέντρου, δηλαδή MS/Win και Power Point.

Για τις παρουσιάσεις συνιστάται θερμά η χρήση ευκρινών γραμματοσειρών ικανοποιητικού μεγέθους και περιορισμός της έκτασης του κειμένου σε καθεμία από αυτές, ώστε να είναι δυνατόν να διαβάζονται και από τις τελευταίες θέσεις της αίθουσας. H εμπειρία έχει δείξει ότι διαφάνειες που προβάλλουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών σε μια σελίδα, αναγκαστικά χρησιμοποιούν πολύ μικρά γράμματα που είναι μόλις ορατά ακόμη και από τις πρώτες θέσεις.

Aναρτημένη ανακοίνωση (poster)

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν διαστάσεις περίπου 70×100 cm και το μέγεθος των γραμμάτων να είναι το κατάλληλο, ώστε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα. Όσοι αναρτήσουν ανακοινώσεις, θα πρέπει να παραβρίσκονται στη θέση και την ώρα που θα οριστεί για την υποστήριξή τους. Με ευθύνη των ιδίων η ανάρτηση πρέπει να γίνει εγκαίρως, πριν από την έναρξη του συνεδρίου και να έχει ολοκληρωθεί η αποκαθήλωσή τους μετά τη λήξη.

Όλες οι αναρτημένες εργασίες θα παρουσιαστούν προφορικά σε ειδική συνεδρία, στα πρότυπα του διεθνούς συνεδρίου CIESM. Θα ζητηθεί από τους εισηγητές η αποστολή 3 διαφανειών power point (ppt) πριν την έναρξη του συνεδρίου και μετά την τελική έγκριση της εργασίας τους, τις οποίες θα πρέπει να παρουσιάσουν σε δύο λεπτά.  Ενδεικτικά, η διάρθρωση των διαφανειών μπορεί να είναι ως εξής:

1η Διαφάνεια (Τίτλος, συγγραφείς κλπ., εισαγωγή),

2η Διαφάνεια (Υλικά – μέθοδοι),

3η Διαφάνεια (Αποτελέσματα-Συζήτηση).