Πληροφορίες για το 18ο Συνέδριο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.psid.gr και στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου στο Facebook.

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε και στην Οργανωτική Επιτροπή στο E-­‐mail: 18conf.ichth@gmail.com ή μέσω της παρακα΄τω Φόρμας επικοινωνίας.


Φόρμας επικοινωνίας