Νέα παράταση υποβολής εργασιών μέχρι 30 Ιουλίου 2022

Παρατείνεται η υποβολή εργασιών για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων μέχρι 30 Ιουλίου 2022. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Συνεδρίου μέσω της  Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Εργασιών που έχει δημιουργηθεί. Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word σύμφωνα με τις οδηγίες Περισσότερα

Παράταση υποβολής εργασιών μέχρι 15 Ιουλίου 2022

Παρατείνεται η υποβολή εργασιών για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων μέχρι 15 Ιουλίου 2022. Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Συνεδρίου μέσω της  Ηλεκτρονικής Φόρμας Υποβολής Εργασιών που έχει δημιουργηθεί. Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται σε μορφή αρχείου Word σύμφωνα με τις οδηγίες Περισσότερα

1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων 1ο Ενημερωτικό Δελτίο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων Υδρόβιοι Βιολογικοί πόροι: Ανάδειξη-Προστασία-Βιώσιμη ανάπτυξη Ι.Π. Μεσολογγίου  3-6 Νοεμβρίου 2022 Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων καλεί όλους όσοι ασχολούνται με τα Υδάτινα οικοσυστήματα να συμμετάσχουν σε Περισσότερα